Notes in Erik Bohr’s handwriting, 1954

 

Transcription from  “Notat om begivenhederne 1939-1943,” journal no. 1.6, Bohr Political Papers, NBA.

 

I Sommeren 1940 [last digit later corrected to “1”, with the note “øjensynlig 41!” added in the margin] Besøg af Heisenberg og Weizsäcker i forbindelse med en atomfysisk Konferens på det tyske Institut på Nørre Alle hvori ingen fra U.I.T.F. deltog. Fortrolig meddelelse fra Heisenberg om den tyske forberedelse af Atomvaaben som B strax forsøgte over Sverige at lade gå videre til England. (Hvad der dog som B senere erfarede i England var gjort upraktisk af svenske Venner saaledes at meddelelsen ikke blev forstaaet i London.)

 

English translation.

 

In the summer of  1940  [last digit later corrected to “1”, with the note “seemingly 41!” added in the margin] visit by Heisenberg  and Weizsäcker in connection with an atomic-physics conference  at the German institute on Nørre Alle in which nobody from U.I.T.F. took part. Confidential report from Heisenberg about the German preparation of atomic weapons, which B immediately tried to pass on to England through Sweden. (Which, however, as Bohr later learned in England, was done clumsily by Swedish friends, so that the report was not understood in London.)