9. Original text.

 

Noter til Heisenberg.

 

Så snart jeg kom til England og lærte om de store amerikansk engelske forberedelser måtte jeg naturligvis

 

 

Da jeg kom til England i 1943 og blev sat ind i de store amerikansk–engelske forberedelser var naturligvis spørgsmålet om hvor langt man var nået i Tyskland et af største alvor, både for fysikerne og regeringsmyndighederne. Jeg fik lejlighed til at drøfte dette spørgsmål indgående både med den engelske efterretningstjeneste og med medlemmer af den engelske regering, og berettede naturligvis om alle vore erfaringer, og herunder specielt om det indtryk jeg fik såvel under dit og Weizsäckers besøg i København som under Jensens.

 

Efterhånden som krigen nærmede sig sin afslutning og Tysklands stilling blev stadig vanskeligere, mindskedes naturligvis frygten for at det skulle lykkedes der at fremstille atomvåben, og anvendelse i krig mod Tyskland kom jo heller ikke på tale.

 

[NEW PAGE]

 

Man har i denne forbindelse også spurgt mig om hvordan din rejse til København blev arrangeret, og hvilken bemyndigelse du havde fået til at tale med mig om et spørgsmål, der omgaves med så stor hemmelighedsfuldhed og rummede så store politiske problemer. (1)–(2)

 

Med hensyn til Jensens besøg i København i 1943, havde krigen jo allerede på det tidspunkt taget et forløb ganske forskelligt fra hvad du og Weizsäcker i 1941 udtrykte som jeres overbevisning. Jensen omtalte bestræbelserne på at forøge fremstillingen af tungt vand i Norge og nævnte i denne forbindelse, at det for ham og andre tyske fysikere kun drejede sig om industriel anvendelse af atomenergi. På dette tidspunkt måtte jeg imidlertid være meget tilbageholdende og skeptisk, dels på baggrund af rygter om nye tyske våben, dels på grund af min egen vanskelige stilling under det tyske politis stadige udspionering.

 

Det som har bragt den hele forbindelse under krigen så stærkt frem i den offentlige interesse, er jo din i Jungk’s bog optagne fremstilling

 

Når jeg, især efter fremkomsten af Jungk’s bog, som jeg ikke alene er blevet udspurgt om af kolleger i de mest forskellige lande, men særligt som følge af de indgående undersøgelser af arkiver, som man fra

 

[NEW PAGE]

 

Jeg husker at du i den forbindelse sagde, at du ikke vidste hvad jeg tænkte, men at du selv havde beskæftiget dig så nøje med det, at

 

 

(1) (På grund af den store erfaring som jeg i de efterfølgende år fik ved forbindelse med det hemmelige efterretningsvæsens kontraspionage forstår jeg så godt anledningen til sådanne spørgsmål) (2)