2. Original text.

 

Kære Heisenberg

Margrethe og jeg sender Dig mange hjertelige Lykønskninger til Din Fødselsdag, hvor Du kan se tilbage paa saa rigt et Livsværk i den fysiske Videnskabs Tjeneste. Jeg tænker især paa alt hvad Du udrettede i de Aar vi havde den store Glæde af Dit Medarbejderskab paa Instituttet i København og jeg har jo i det Festskrift som Du modtager paa Fødselsdagen skrevet lidt om Minderne fra den Tid, det betyder jo ikke at jeg glemmer alt, hvad der siden er sket hvori Du stedse tog saa ledende Del. Vi følger alle med Spænding Dine Arbejder i de sidste Aar og glæder os til at lære mere derom, naar som Du fortalte mig i Brüssel Du til Foraaret kommer til Besøg i København, til den Tid haaber jeg ogsaa at vi kan faa Lejlighed til at tale nærmere sammen om hvad der skete under Krigen og hvorom jeg er blevet adspurgt fra saa mange interesserede Sider/Kredse hvor der netop i de begivenhedsrige Tider opstaar

 

[NEW PAGE]

 

saa stor historisk Interesse.

Med Ønsket om endnu mange frugtbare Arbejdsaar sender vi Dig og Elisabeth og Børnene de venligste Hilsner.