NBA Home

Niels Bohr Archive: Science Communication 2001 (Videnskabsformidling)


In 1999, the Danish Research Ministry agreed to increase the annual allocation in order to enable the Niels Bohr Archive to dedicate a small part of its activities to the public dissemination of science, in particular to high-school (gymnasium) students.
This page is directed towards a Danish audience and therefore written in Danish.

Nuværende aktiviteter

Forelæsningsprogrammet for efteråret 2001 er nu klart. Der tilbydes ni forelæsninger for gymnasieklasser, i to forskellige kategorier.

Fire forelæsninger udvalgt fra kurset Naturfilosofi (arrangeret for universitetsstuderende af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier ) retter sig mod gymnasieklasser. Alle forelæsninger finder sted i Auditorium U på Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17:

Fredag 5. oktober kl. 10.15 - 12.00:
"Fysikkens måde at tænke på" af Holger Bech Nielsen
Fredag 2. november kl. 10.15 - 12.00:
"Udvikling af bevidsthed - et darwinistisk perspektiv" af Bent Foltmann
Fredag 16. november kl. 10.15 - 12.00:
"Hvorfor dør astrologien ikke af at blive slået ihjel så tit?" af Mogens Esrom Larsen
Onsdag 28. november kl. 10.15 - 12.00:
"Marsliv, menneskeliv og liv i universet" af Jens Martin Knudsen


Arkivets forstander Finn Aaserud tilbyder foredrag om "Niels Bohrs syn på atombomben".
Desuden tilbyder forskere på Niels Bohr Institutet følgende foredrag:
Henrik Bruus: "Mesoskopisk fysik"
Andrew D. Jackson: "Var Ørsted heldig?"
Mogens Høgh Jensen: "Kaos, fraktaler og turbulens"
Benny Lautrup: "Fysik og hjerneforskning"

Foredragene udgør selvstændige arrangementer, som lærerne kan tilmelde deres klasser enkeltvis. Tidspunktet aftales ved tilmeldingen. I forbindelse med forelæsningerne er der (efter aftale) mulighed for omvisning på Arkivet eller på Institutet.

Der vil blive lagt op til en diskussion efter hver forelæsning. Det anbefales, at tilmeldingen sker i god tid, og at klasserne forbereder sig inden arrangementet (blandt andet ved brug af studiemateriale, der kan rekvireres på Arkivet). 

Tilmelding, samt kommentarer og forslag, sendes til: 
Niels Bohr Arkivet, Blegdamsvej 17, DK-2100 København, telefon 35325219, fax 35325428, e-post: nba @ nbi.dk 


Besøg Fysik Rejseholdets hjemmeside her

Top


Aktiviteter 2000 

Aktiviteter 1999 Felicity Pors, e-mail: pors @ nbi.dk
Last updated: September 2001