NBA Home

Niels Bohr Archive: Science Communication 2000 (Videnskabsformidling)


As of 1999, the Danish Research Ministry has increased its annual allocation to allow the NBA to dedicate a small part of its activities to the public dissemination of science, in particular to high-school (gymnasium) students.
This page is directed towards a Danish audience and therefore written in Danish.

Nuværende aktiviteter

Forelæsningsprogrammet for efteråret 2000 er nu klart. Der tilbydes otte forelæsninger for gymnasieklasser, i to forskellige kategorier.

For det første retter fire forelæsninger udvalgt fra kurset " Naturfilosofi" (arrangeret af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier for universitetsstuderende) sig mod gymnasieklasser. Alle forelæsninger finder sted i Auditorium U på Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17:

Onsdag 20. september kl. 15.15:
"Om forholdet mellem teori og empiri" af Uffe Gråe Jørgensen
Onsdag 8. november kl. 15.15:
"Hvad er tilfældighed?" af Ole Olsen
Mandag 20. november kl. 12.15:
"Brug og misbrug af videnskab" af Lene Koch
Mandag 4. december kl. 12.15:
"Niels Bohrs syn på atombomben" af Finn Aaserud

For det andet vil undervisere på Niels Bohr Institutet holde foredrag for gymnasieklasser om deres forskning eller andre populærvidenskabelige emner. I modsætning til forelæsningerne i "Naturfilosofi" tilbydes disse foredrag udelukkende til gymnasieklasser. Tidspunkt for forelæsningerne aftales i samarbejde med klasserne ved tilmelding. Følgende foredrag tilbydes:

"Mesoskopisk fysik" af Henrik Bruus
"Var Ørsted heldig?" af Andrew D. Jackson
"Kaos, fraktaler og turbulens" af Mogens Høgh Jensen
"Fysik og hjerneforskning" af Benny Lautrup

Det drejer sig om selvstændige arrangementer, som gymnasieklassernes lærere kan tilmelde sig et for et. For at flest mulig kan få glæde af arrangementerne, vil Arkivet tilstræbe, at der kommer forskellige klasser til arrangementerne. Således vil en klasse, der allerede har deltaget i et arrangement have mindre chance for at kunne deltage i et nyt arrangement end en klasse, der ikke tidligere har deltaget.

Der vil, som tidligere, blive lagt op til, at gymnasieeleverne deltager aktivt i diskussionerne efter forelæsningerne. Det anbefales, at tilmeldingen sker i god tid og at klasserne forbereder sig til arrangementet (blandt andet ved brug af studiemateriale, der kan rekvireres på Arkivet). 

Tilmelding, samt kommentarer og forslag i øvrigt,  sendes til: 
Niels Bohr Arkivet, Blegdamsvej 17, DK-2100 København, telefon 35325219, fax 35325428, e-post: nba @ nbi.dk 


Besøg Fysik Rejseholdets hjemmeside her

Top


Aktiviteter 1999 

Felicity Pors, e-mail: pors @ nbi.dk
Last updated: August 2000