NBA Home

Niels Bohr Archive: Science Communication 1999 (Videnskabsformidling)


As of 1999, the Danish Research Ministry has increased its annual allocation to allow the NBA to dedicate a small part of its activities to the public dissemination of science, in particular to high-school (gymnasium) students.

Activities 1999
Arrangementer for gymnasiaster ved Niels Bohr Arkivet
Program efterår 1999

 1. Fredag 10. september 1999, 10.15-12
  Ørsteds fysik og naturfilosofi
  Andrew D. Jackson, Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik, Københavns Universitet
 2. Onsdag 13. oktober 1999, 11.15-13
  Om videnskabelig iagttagelse og bevidsthed
  Theresa Schilhab, Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik, Københavns Universitet
 3. Fredag 12. november 1999, 10.15-12
  Hvad er tilfældighed?
  Ole Olsen, Nordic Cochrane Center, Rigshospitalet
 4. Fredag 19. november 1999, 15.15-17
  Seminar i forbindelse med opsætningen af teaterstykket "København" på Betty Nansen Teatret.
 5. Onsdag 1. december 1999, 11.15-13
  Det lægevidenskabelige forsøgsparadigme - en case study: afprøvning af lykkepiller
  Jens Degett, Danmarks Radio
 6. Torsdag 16. december 1999, 10.15-12
  Hvad er tid?
  Benny Lautrup, Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik, Københavns Universitet

Samtlige arrangementer foregår i Auditorium U på Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, 2100 København. Der indledes sædvanligvis med et oplæg om emnet (på ca. en time), hvorefter alle kan tage del i en diskussion. Gymnasieklasser bedes møde senest et kvarter inden arrangementets begyndelse.

(1), (2), (3) og (5) er udvalgte foredrag i en forelæsningrække i naturfilosofi arrangeret af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier ved Det naturvidenskabelige Fakultet, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet. Foredragene er rettet både til studerende kursusdeltagere og til gymnasieklasser.

(4) er åbent for publikum. Dog vil der være plads til op til to gymnasieklasser.

(6) er specielt rettet til de tilmeldte gymnasieklasser.

Kommentar og forslag kan sendes til Niels Bohr Arkivet, Blegdamsvej 17, DK-2100 København
telefon 35325219, fax 35325428, e-post: nba at nbi.dk

Top


Felicity Pors
e-post: pors at nbi.dk
Last updated: March 2000